Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2024


1. YLEISTÄ

Terveydenhuollon osastonjohtajalla tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivaa osastonhoitajaa sekä vastaavassa terveydenhuollon esimiestehtävässä toimivaa hoitotyön johtajaa. Terveydenhuollon osastonjohtajat ry on terveydenhuollossa toimivien hoitotyön johtajien valtakunnallinen poliittisesti riippumaton yhdistys.

Yhdistyksen tavoitteena on osastonhoitajien ja vastaavissa esimiestehtävissä toimivien hoitotyön johtajien työn kehittäminen sekä sen näkyväksi tekeminen. Yhdistys toimii verkostoitumiskanavana jäsenistölleen. Yhdistys pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan hoitotyön johtajien asiantuntijuuden hyödyntämisen tuomalla esille jäsenistön mielipiteitä ja ottamalla kantaa esimiestyön epäkohtiin (yhteiskunnallinen vaikuttaminen verkostoitumisen ja viestinnän keinoin). Yhdistys antaa lausuntoja asioihin, jotka liittyvät sen toimialaan. Yhdistys tukee jäsenistönsä kouluttautumista järjestämällä opintopäiviä.

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää jäsenistölle koulutusta, houkutella jäseniä yhdistykseen ja lisätä yhdistyksen näkyvyyttä. Jäsenien rekrytoiminen ja ylläpitäminen ovat hallituksen keskeisiä tavoitteita.

2. TOIMINTAMUODOT

2.1 KOULUTUS

Teos hallitus järjestää 17. 5. 2024 koulutuspäivän Tampereella kaikille jäsenille. Jaostot järjestävät esihenkilökahviloita. Kahvilat ovat avoimia kaikille ja toteutetaan hybridisti.

2.2 JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä on 153 (pvm 31. 12. 2023). Jäseninä olevat toimivat sosiaali- ja terveysalan esihenkilötehtävissä.

2.3 TIEDOTUS

Tiedottamiseen käytetään yhdistyksen jäsenlehteä, joka ilmestyy ainoastaan digilehtenä. TEOS-digilehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehden toimituskuntaan kuuluu päätoimittaja. Teos ry:n hallituksen tehtävänä on toimittaa lehteä hankkimalla siihen ajankohtaisia artikkeleita sekä toimia yhteyshenkilöinä kirjoittajiin.

Sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamiseen korostuu edelleen vuonna 2024. Facebook-sivun ja Instagram-tilin ylläpitäminen on keskeistä, joissa yhdistyksellä on vastuuhenkilö(t). Lisäksi yhdistyksen nettisivut toimivat viestinnän välineenä jäsenille.

2.4 TALOUS

Yhdistys toimii vuosikokouksessa hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti.

2.5 KOKOUKSET

Vuosikokous on kutsuttu koolle 7. 3. 2024. Vuosikokous pidetään vain etänä.

Hallituksen kokoukset pidetään noin 2 kuukauden välein, pääosin verkkokokouksina.

Jaostot järjestävät vastaavat kokoukset jäsenistölleen omien toimintasuunnitelmiensa mukaisesti.

2.6 JAOSTOT

Yhdistykseen kuuluu kaksi jaostoa: Pirkanmaan jaosto ja Lounais-Suomen jaosto. Jaostojen tarkoituksena on omilla alueillaan tuoda näkyvyyttä yhdistykselle järjestämällä mm. koulutuksia sekä ylläpitää ja kasvattaa jäsenistöä. Jaostot voivat hakea tukea toiminnalleen TEOS ry:ltä.

2.7 APURAHAT

Apurahoja ei jaeta tällä kaudella, jäsentilanteen ja talouspoliittisin syin.

2.8 MUU TOIMINTA

Uusi hallitus nimeää edustajan Suomen JBI -yhteistyökeskuksen neuvottelukuntaan.

Jatketaan vuonna 2016 alkanutta yhteistyötä Suomen Sairaanhoitajien kanssa. Toimimme heidän asiantuntijajaostona.

Jäsenille, jotka ovat sitoutuneet yhdistykseen maksaen jäsenmaksun, pitää löytyä maksulle vastiketta digilehden lisäksi. Pyritään viestittämään yhdistyksestä ja sen toiminnasta korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa johtamista opiskelevien opiskelijoiden kanssa.