Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2023


1. YLEISTÄ

Terveydenhuollon osastonjohtajalla tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivaa osastonhoitajaa sekä vastaavassa terveydenhuollon esimiestehtävässä toimivaa hoitotyön johtajaa. Terveydenhuollon osastonjohtajat ry on terveydenhuollossa toimivien hoitotyön johtajien valtakunnallinen poliittisesti riippumaton yhdistys.

Yhdistyksen tavoitteena on osastonhoitajien ja vastaavissa esimiestehtävissä toimivien hoitotyön johtajien työn kehittäminen sekä sen näkyväksi tekeminen. Yhdistys toimii verkostoitumiskanavana jäsenistölleen. Yhdistys pyrkii omalla toiminnallaan varmistamaan hoitotyön johtajien asiantuntijuuden hyödyntämisen tuomalla esille jäsenistön mielipiteitä ja ottamalla kantaa esimiestyön epäkohtiin (yhteiskunnallinen vaikuttaminen verkostoitumisen ja viestinnän keinoin). Yhdistys tukee jäsenistönsä kouluttautumista järjestämällä opintopäiviä ja avustamalla koulutuksiin osallistumista.

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää jäsenistölle koulutusta. Lisätä jäsenten määrää ja yhdistyksen näkyvyyttä.

2. TOIMINTAMUODOT

2.1 KOULUTUS

Kauden 2023-2024 Teos hallitus miettii yhteistä koulutusta kaikille jäsenille ja päättää ajankohdan järjestäytymisensä jälkeen seuraavassa kokouksessa.

2.2 JÄSENISTÖ

Jäsenmäärä on 161. Jäsenien rekrytoiminen ja ylläpitäminen ovat hallituksen keskeisiä tavoitteita. Lisäksi jäsenille, jotka ovat sitoutuneet yhdistykseen maksaen jäsenmaksun, pitää löytyä maksulle vastiketta digilehden lisäksi.

2.3 TIEDOTUS

Tiedottamiseen käytetään yhdistyksen jäsenlehteä, joka ilmestyy ainoastaan digilehtenä. TEOS-digilehti ilmestyy kolme-neljä kertaa vuodessa. Lehden toimituskuntaan kuuluu päätoimittaja ja kolme hallituksen jäsentä. Toimituskunnan jäsenten tehtävänä on toimittaa lehteä hankkimalla siihen ajankohtaisia artikkeleita sekä toimia yhteyshenkilöinä kirjoittajiin.

Sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamiseen korostuu edelleen vuonna 2023. Facebook-sivun ja Instagram-tilin ylläpitäminen on keskeistä, joissa yhdistyksellä on vastuuhenkilöt. Lisäksi yhdistyksen nettisivut toimivat viestinnän välineenä jäsenille.

Huomioidaan jäsenien sähköpostiosoitteiden vaihtuminen hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023. Tällöin suurella osalla työposti vaihtuu ja näin ollen mm. Membookin päivittäminen on tärkeää. Ajantasaisella sähköpostilla lähtevät jäsenmaksut ja digilehti.

2.4 TALOUS

Yhdistys toimii vuosikokouksessa hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti. Varoja yhdistys saa jäsenmaksutuloista ja koulutuspäivien osallistumismaksuista.

2.5 KOKOUKSET

Vuosikokous on kutsuttu koolle 8.2.2023. Vuosikokous pidetään vain etänä. Kokouksen puhujaksi on pyydetty Pirkanmaan hyvinvointialueelta talouspäällikkö Päivi Leino aiheena Talouden pyörteissä hyvinvointialueelle.

Hallituksen kokoukset pidetään noin 2 kuukauden välein, pääosin verkkokokouksina. Poikkeusoloissa vallitsevan tilanteen mukaan pyritään kokoontumaan myös konkreettisesti.

Jaostot järjestävät vastaavat kokoukset jäsenistölleen omien toimintasuunnitelmiensa mukaisesti.

2.6 JAOSTOT

Yhdistykseen kuuluu kaksi jaostoa: Pirkanmaan jaosto ja Lounais-Suomen jaosto. Jaostojen tarkoituksena on omilla alueillaan tuoda näkyvyyttä yhdistykselle järjestämällä mm. koulutuksia sekä ylläpitää ja kasvattaa jäsenistöä. Jaostot voivat hakea tukea toiminnalleen TEOS ry:ltä. Tavoitteena on edellisten vuosien tapaan laajentaa jaostojen verkostoa. Hallitus on valmis auttamaan uutta jaostoa alkuun, jos halukkuutta ilmenee esimerkiksi Pohjois-Suomessa.

2.7 APURAHAT

Apurahoja ei jaeta tällä kaudella, jäsentilanteen ja talouspoliittisin syin.

2.8 MUU TOIMINTA

Yksi hallituksen edustaja nimetään jäseneksi Suomen JBI -yhteistyökeskuksen neuvottelukuntaan.

Jatketaan vuonna 2016 alkanutta yhteistyötä Suomen Sairaanhoitajaliiton kanssa. Toimimme Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostona.

Pyritään viestittämään yhdistyksestä ja sen toiminnasta korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa johtamista opiskelevien opiskelijoiden kanssa.