Pirkanmaan jaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023


1. YLEISTÄ

Terveydenhuollon osastonjohtajat ry:n Pirkanmaan jaosto toimii yhdyssiteenä Pirkanmaan alueella toimiville osastonhoitajille, apulaisosastonhoitajille ja muille terveydenhuollon eri nimikkeisille lähiesihenkilöille. Jaoston tavoitteena on tukea ja edistää hoitotyön johtajuutta ja hoitotyön johtajien verkostoitumista Pirkanmaan alueella. Jaosto seuraa osastonhoitajan asemaa ja työhön liittyviä asioita ja hallituksen jäsenet ovat mukana kehittämishankkeissa omilla toimialueillaan. Pirkanmaan jaostosta on edustus TEOS ry:n hallituksessa. Toimintasuunnitelma pohjautuu vuoden 2022 suunnitelmaan ja toimintakertomukseen.

2. TOIMINTAMUODOT


2.1. KOULUTUS

Valtakunnallisten koulutuspäivien järjestämisvastuu on siirretty pääjärjestölle. Jaoston tavoitteena on järjestää vuoden 2023 aikana alueellisia teemailtoja työhyvinvoinnista ja hyvinvointialueen siirtymisen tuomista haasteista lähiesihenkilöille.

2.2. TIEDOTUS

Pirkanmaan jaostolla on oma tiedottaja. Tiedottaminen ajankohtaisista teemoista ja kuvia tapahtumista toteutetaan jäsenille TEOS-lehdessä, TEOS ry:n Facebook- sivuilla sekä TEOS ry:n kotisivuilla. Hallituksen kesken tiedottaminen tapahtuu useimmiten sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta. Teoksella on oma sähköpostiosoite ulkopuolisia ilmoituksia varten, postia.teokselle(ät)gmail.com .

2.3. KOKOUKSET

Vuosikokous on kutsuttu koolle 26.1. 2023 klo 17.00 ja pidetään hybridimallilla, paikkana on Pohjois-Hämeen sairaanhoitajien huoneisto Hatanpään valtatie 6 B 22, 33100 Tampere. Hallitus kokoontuu 1-2 kuukauden välein. Osallistutaan TEOS ry:n vuosikokouksiin ja jäseninä TEOS ry:n hallitukseen.

2.4. JÄSENISTÖLLE SUUNNITELTU MUU TOIMINTA

Tavoitteena on tulevalla kaudella järjestämme verkostoitumis- ja virkistäytymistapahtumia jäsenistön, pääjärjestön ja Lounais-Suomen jaoston kanssa. Tapahtumilla on tavoitteena tukea jäsenten yhteenkuuluvuutta eri organisaatioiden lähiesihenkilöiden kesken. Toiminta antaa myös sisäsyntyistä motivaatioita pysyä mukana jaoston toiminnassa. Toiminnan tavoitteena on myös tukea lähiesihenkilöiden jaksamista työelämän muutosten paineessa ja antaa keinoja palautumiseen. Tavoitteena on myös jatkaa yhteisten asioiden ja uusien innovaatioiden/hyvien käytäntöjen jakamista. Ylimääräiset kokoukset vuoden aikana sovitaan tarpeen mukaan.

3. JÄSENISTÖ

Yhdistys tehostaa jäsenhankintaansa tekemällä Pirkanmaan jaoston toimintaa tunnetummaksi mm. sosiaalisen markkinoinnin avulla. Tavoitteena on lisätä jäsenmäärää maltillisesti, motivoimalla Pirkanmaan alueella toimivien terveydenhuollon organisaatioiden lähiesimiesten (osastonhoitajat, apulaisosastonhoitajat, muut esimiehet kuten palvelupäälliköt) liittymistä yhdistyksen jäseniksi.

Sosiaalisen median kanavien ja yhdistyksen kotisivuilmoittelun käyttöä lisätään tunnettavuuden lisäämiseksi ja sitä kautta jäsenmäärän kasvattamiseksi. Kuvallista viestintää jäsentyytyväisyyden ylläpitämiseksi jatketaan aktiivisesti, valokuvien kautta innostava tunnelma jäsentilaisuuksista luo positiivista nostetta.

4. TALOUS

Jaosto toimii vuosikokouksessa hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti. Varat Pirkanmaan jaosto anoo pääjärjestöltä toiminta-avustuksena.