Pirkanmaan jaoston toimintakertomus vuodelta 2023


1. YLEISTÄ

Teos ry:n Pirkanmaan jaoston tehtävänä on toimia alueen osastonhoitajien, apulaisosastonhoitajien ja hoitotyön esimiesten verkostoitumiskanavana. Tavoitteena on tarjota koulutusta ja yhteistyötä Pirkanmaan alueella sekä osallistua aktiivisesti työpaikoilla tapahtuviin kehittämishankkeisiin, kehittää lähiesihenkilön tehtäväkuvaa, työolosuhteita ja johtamista.

Pirkanmaan jaosto tukee jäsentensä kouluttautumista järjestämällä omia luentotilaisuuksia ja jakamalla koulutustiedotteita. Jaosto on tukenut myös opintopäiville osallistumista maksamalla toisinaan osan osallistumismaksusta.

2. TOIMINTAMUODOT


2.1. KOULUTUS

Jaoston hallitus aloitti 2019 Teos ry:n koulutuspäivien suunnittelun keväälle 2020. Koulutuspäiviä siirrettiin niin covid19 -tilanteen kuin työnantajien haastavan henkilöstötilanteen vuoksi kolmasti eri ajankohdille. Lopulta koulutuspäiviä ei syksyllä 2022 enää siirretty, vaan peruttiin kokonaan vähäisen ilmottautujamäärän vuoksi. Teos ry aloitti aivan uuden koulutuspäiväkokonaisuuden suunnittelun vuonna 2023.

2.2.TIEDOTUS

Pirkanmaan jaostolla on oma tiedottaja, jonka tehtäviin kuuluvat ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja eri tapahtumiin liittyvien kuvien julkaisu Teos-lehdessä, Teos ry:n Facebook -sivuilla ja Teos ry:n kotisivuilla.

Hallituksen kesken tiedottaminen tapahtuu useimmiten sähköpostitse sekä sosiaalisen median kautta. Teos ry:llä on oma sähköpostiosoite postia.teokselle(ät)gmail.com ulkoisia ilmoituksia vastaanottamaan.

Vuoden 2023 hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin tiedottajaksi osastonhoitaja Pauliina Wallius-Reinvall.

2.3. KOKOUKSET

Teos ry:n Pirkanmaan jaoston vuosikokous pidettiin Tampereella Pohjois-Hämeen sairaanhoitajat ry:n huoneistossa ja Teamsin välityksellä 26.1.2023. Kokoukseen osallistui 12 jaoston jäsentä. Edellinen hallitus oli valmistellut vuosikokousta 18. 1. 2023. Vuosikokouksessa valittu uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen vuosikokouksen päätteeksi.

Vuoden 2023 toimikauden aikana hallitus kokoontui vuosikokouksen ja järjestäytymiskokouksen lisäksi yhteensä 7 kertaa.Läsnäolokokous pidettiin 3 kertaa, etäkokous 2 kertaa ja hybridikokous (läsnäolo ja etä) 2 kertaa.

Hallitusten jäsenet ja osallistumiskerrat vuonna 2023
Kaarina Rajala-Huissi, puheenjohtaja 6
Mielonen Anne, varapuheenjohtaja 7
Kotakorpi Saara 6
Rautakorpi Helena, rahastonhoitaja 7
Seppä Satu 5
Syvänen Ulla, sihteeri 6
Virtanen Kirsi 5
Wallius-Reinvall Pauliina, tiedottaja 6

Vuoden 2023 aikana Teos ry:n hallituksen kokouksiin osallistuivat Anne Mielonen, Kaarina Rajala-Huissi, Helena Rautakorpi, Satu Seppä ja Ulla Syvänen. Satu Seppä valittiin vuosikokouksen yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaksi.

2.4. MUU TOIMINTA

Jaoston hallitus järjesti 2023 jäsenilleen erilaisia virkistystapahtumia. Toukokuussa käveltiin yhdessä luontopolkua Niihamaan ja marraskuussa puhui Gitta Palomäki rekrytoinnista.

3. JÄSENISTÖ

Jaosto päätti tehostaa jäsenhankintaa tekemällä jaoksen toimintaa tunnetummaksi erilaisten koulutusten ja vapaamuotoisten kokoontumisten myötä sekä yhdistyksessä jo olevien jäsenten välityksellä.

4. TALOUS

Pirkanmaan jaoston taloussuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin vuosikokouksessa 26. 1. 2023. Pääosa kuluista muodostui kokousten tarjoiluista ja kulut katettiin Teos ry:n toimintatuella. Pääjärjestöltä saatiin avustusta 1000 €.

Toiminnantarkastajana toimii Pirjo Karppanen. Tilintarkastuskertomus hyväksytään vuosikokouksessa.

Kaarina Rajala-Huissi
Anne Mielonen
Marja Crusell-Kauppinen
Saara Kotakorpi
Helena Rautakorpi
Satu Seppä
Ulla Syvänen
Kirsi Virtanen
Pauliina Wallius-Reinvall