Lounais-Suomen jaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023


1. Toiminta

Lounais-Suomen alajaosto:
• jatkaa esihenkilökahvilatoimintaa
• jatkaa yhteistyötä ja tapaamisia eri tavoin, etä- ja lähitapaamisin yhteistyökumppanien kanssa
• pyrkii vaikuttamaan mielipide- tai muiden kirjoitusten tavoin ammatillisissa lehdissä/sosiaalisessa mediassa
• pyrkii lisäämään yhdistyksen tunnistettavuutta alueellaan.

2. Kokoukset

Lounais-Suomen jaoston vuosikokous 24.1.2023 hybridinä eli sekä etä- että lähiosallistumisena. Kokouksen lopuksi väitöskirjatutkija Sirpa Manninen luennoi tutkimuksensa kohteesta eli työpaikkaostrakismista.

Alajaoston kokoukset toteutetaan hybridimallilla tai läsnäolokokouksina. Kokouksia on 2–3 puolivuosittain.

Lounais-Suomen jaoston edustajat osallistuvat pääjärjestön hallituksen kokouksiin, n. 4–5 kertaa vuodessa. Teos ry:n pääjärjestön vuosikokous pidetään 8.2.2023 Teamsin välityksellä.

3. Koulutus / jäsentoiminta

Teos ry:n valtakunnallisia opintopäiviä ei ole tiedossa. Lounais-Suomen jaostolla on valmius järjestää yhden opintopäivän kokonaisuus jäsenistölle 26.5.2023. Esihenkilöille suunnattuja kahviloita järjestetään 2–3 keväällä ja syksyllä. Kahvilaan saa osallistua myös ei-jäsen.

Lounais-Suomen jaoston hallituksen jäsenet kannustavat tahoillaan alueen lähiesimiehiä osallistumaan Teos ry:n opintopäiville sekä muihin johtamiskoulutuksiin.

Jäsenille tarjotaan vapaamuotoisia aktiviteetteja, esim. kävelykierroksia, joulujuhla tms.

Lounais-Suomen jaosto pyrkii houkuttelemaan jäsenistöä järjestämällä tilaisuuksia ja vahvistamalla tietoisuutta Teos ry:stä. Tavoitteena on saada uusia jäseniä.

4. Jäsenistö

Varoja yhdistyksellä on pääjärjestön toiminta-avustuksesta. Rahastosta maksetaan jäsenistölle suunnattujen tapahtumien järjestelykustannuksia siten, että alajaosto maksaa yhdistyksen varsinaiselle hallitukselle, joka maksaa laskuttajalle. Näin, koska alajaostolla ei ole Y-tunnusta.