TEOS-lehti


TEOS-lehden kirjoitusohjeet

Kirjoittaja vastaa itse tekstinsä sisällöstä. Toimitus voi tehdä artikkeleihin tekstin sujuvuuteen ja kieliasuun liittyviä pieniä muutoksia puuttumatta artikkelin asian sisältöön. Kirjoittajan on huolehdittava itse, että teksti on oikeinkirjoitukseltaan ja merkistöltään virheetön.

Kirjoituksen tulee ulkoasultaan olla mahdollisimman yksinkertainen, eikä sitä tule tarpeettomasti muokata etukäteen. Lopullinen ulkoasu kirjoitukselle tehdään vasta taittovaiheessa. Siinä ei saa olla käsin tehtyjä tavutuksia tai rivinvaihtoja, koska ne taittovaiheessa siirtyvät vääriin paikkoihin. Tekstin ja myös otsikoiden kirjoittamista suuraakkosin tulee välttää. Sen sijaan kirjoittaja voi tehdä tekstin korostukset ja otsikot selväksi toimitukselle. Normaali korostustapa on kursiivi tai vahvennus. Liian runsaana korostusten teho tavallisesti heikkenee.

Otsikkotasojen määrä tulee rajoittaa minimiin. Ihanteena on enintään kaksi otsikkotasoa pääotsikon lisäksi, jotta tekstin luettavuus säilyy. Jos alaotsikoita on kirjoituksessa tarpeen olla useita, niistä tulee antaa selkeä ohje lehden toimitukselle (esimerkiksi: ‘luvun otsikko, alaotsikko, 1. väliotsikko”).

Välirivit tarvitaan otsikkotasojen ylä- ja alapuolelle. Kappaleet erotetaan välirivillä. Sisennyksiä ei käsikirjoitusvaiheessa tarvita, sillä lehden taittaja määrittää tarvittavien sisennysten suuruuden.

Tekstin mukaan liitettävien valokuvien on hyvä olla mahdollisimman suuria ja korkealaatuisia. Digitaalikameroissa tavallisesti voidaan säätää kuvien kokoa ja laatua. Parhaan tuloksen lehden painoasua varten saa niistä kuvista, joiden laatu- ja kokoarvot on säädetty maksimiin. Sellainen kuva, joka täyttää kokonaan tavallisen kannettavan tietokoneen näytön voidaan painaa noin 7 cm x 11 cm kokoon.

Jos kirjoitukseen liittyviä kuvia on useita, ne voi kaikki lähettää toimitukseen. Näistä valitaan taittovaiheessa käytettävät kuvat. Toimitukselle on hyvä mainita, mitkä lähetetyistä kuvista ovat tärkeita ja mitkä ainakin tulisi julkaista. Kirjoittajan ei tule liittää kuvia itse tekstin keskelle, koska se aiheuttaa ongelmia taittovaiheessa, vaan kertoa toimitukselle kuvien toivotut paikat.

Kirjoitus- ja muu materiaali lähetetään mieluiten sähköisesti lehden toimitukselle sähköpostiliitteenä. Kirjoittaja voi halutessaan lähettää kuvia myös CD-levykkeellä tai muistitikulla. Postitusosoitteen saa päätoimittajan kautta sähköpostitse. Tekstien tallennus on suositeltavaa rtf-muodossa, tai MS Wordin tallennusmuodossa. PDF-tiedostoja ei tule käyttää. Kaikki lehteen tuleva materiaali lähetetään päätoimittajalle dl-päivämäärään mennessä, mieluiten etukannessa mainittuihin sähköpostiosoitteisiin, ellei toisin ole sovittu.

Kirjoittajan on liitettävä tekstin yhteyteen nimensä ja ne tiedot, jotka hän haluaa kirjoituksessaan käyttää. Toimituksen tietoon tarvitaan lisäksi kirjoittajan yhteystiedot. Lehteen voi kirjoittaa myös nimimerkillä ilman oman nimen julkaisemista, jolloin kirjoittajan nimi jää toimituksen tietoon. Tästä toimitus haluaa selkeän erillisen maininnan. Toimitus ei julkaise täysin nimettömiä kirjoituksia.

Lähde: Itkonen, Markus 2004. Typografian käsikirja. RPS-yhtiöt oy


Lehden toimituskunta

Eeva Härkönen
päätoimittaja ja tiedottaja
HUS / HYKS Meilahden sairaala, os M10
050 427 0067
eeva.harkonen(ät)hus.fi
eeva.harkonen(ät)welho.com

Jenni Komulainen
HUS, Hyks Meilahden Sairaala
Neurologian osasto M6
040 534  1745
Jenni-komulainen(ät))hus.fi

Kaarina Rajala-Huissi
TAYS, Lastenneurologian yksikkö
(03) 311 65264
kaarina.rajala-huissi(ät)pshp.fi