Kuvia TEOS ry:n tapahtumista. Finlandia-talo Rauno Traskelin, CC BY-SA 3.0. Aulanko Restel image bank.

Koulutustapahtumat

Valtakunnalliset opintopäivät

Valtakunnalliset opintopäivät vuonna

Kuvia valtakunnallisilta opintopäiviltä vuosilta


Muita koulutustapahtumia

Opintopäivä Tampereella

Opintopäivä Helsingissä

Apurahan hakeminen

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahaa hallitukselta hoitotyön johtamisen tutkimus- ja kehittämistyöhön, koulutukseen, opintomatkoihin ja kongresseihin. Apurahan saamisen edellytyksenä on, että hakija on kuulunut yhdistykseen kaksi edeltävää vuotta. Apurahaa ei myönnetä opinnäytetöihin, jatko-opiskeluun eikä organisaation kehittämishankkeisiin. Apurahan saaminen edellyttää raportin kirjoittamista, joka julkaistaan TEOS-lehdessä. Artikkeli kirjoitetaan TEOS-lehden kirjoitusohjeiden mukaisesti.

Apurahaa haetaan kerran vuodessa 16.5. mennessä vapaamuotoisella hakemuksella.

Apurahahakemus sisältää seuraavat kohdat:

  • Tilaisuuden tai hankkeen nimi, aika ja paikka
  • Apurahan käyttötarkoitus
  • Perustelu, miten apuraha edistää hakijan johtajuuden kehittymistä
  • TEOS ry:ltä haettu summa
  • Muu rahoitus
  • Suunnitelma TEOS-lehden artikkelin kirjoittamisesta
  • Liitteenä tilaisuuden ohjelma tai tutkimus- tai kehittämistyön suunnitelma.

Hakemukset toimitetaan jollekulle hallituksen jäsenistä, joilta myös lisätietoja. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.Finlandia-talo: Rauno Traskelin, CC BY-SA 3.0. Rantasipi, Aulanko: Restel image bank.